Inger Åhs

Inger Åhs
f. 1944

e-mailadress: ingerahs@gmail.com
Hemsida: www.ingerahs.se
Mobiltfn: 0707-91 54 77

Konstnärlig utbildning
Västerås Konstskola 1974 – 1976
Gerlesborgsskolan i Stockholm, gästelev vårterminen 1979
Gerlesborgsskolan i Bohuslän, kurser och arbetsperioder 1976 – 1982

Separatutställningar
Hämägalleria, Lahti, Finland 1983
Lilla Galleriet; Stockholm 1984, 1987
Galleri Dialog, Stockholm 1991
Västerås Konstnärsförening 1979, 1991, 1996, 2001, 2005 och 2009

Grupp- och samlingsutställningar i urval
Västerås Konstmuseum 1979,1980,1992, 2003
Konstnärshuset, Stockholm 1990, 2010
Wasahallen, Stockholm 2000
Vads Kvarn, Ransta 2000
Galleri Anna H., Bovallstrand 2001
Wågermanska konsthallen, Skärhamn 2001
Västerås Slott 2004
Konstfrämjandet 2010

Stipendier
Kulturfonden, Västerås Kommun 1978, 1985
Västmanlands Läns Landstings Kulturstipendium 1982
Lahti Stads Gäststipendium 1983

Inköpt av Statens Konstråd, Stockholms Läns Landsting, Diskrimineringsombudsmannen,
Lahti Stad, Västmanlands Läns Landsting, Västerås Kommun, Konstföreningar m fl.

Medlemskap i
Konstnärernas Riksorganisation, KRO
Föreningen Svenska Konstnärinnor
Västerås Konstnärsförening
Konstnärernas Kollektivverkstad, Västerås
Ansluten till BUS och KC Mitt